CO2-Prestatie ladder

Working to reduce CO2 together

Bij LumiGuide staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Hierin speelt de CO₂-prestatieladder een belangrijke rol. Door het maken van een footprint wordt duidelijk hoeveel CO₂ er jaarlijks geproduceerd wordt. Ook de belangrijkste veroorzakers van CO₂ komen daaruit naar voren. Met het opstellen van een energieplan wordt gekeken naar de mogelijkheden van CO₂-reductie.

LumiGuide is in januari 2015 gecertificeerd voor CO₂-prestatieladder niveau 5. Het certificaat is 15 januari 2015 afgegeven. In de jaren daarna heeft LumiGuide dit niveau weten te behouden.

Zie de onderstaande documenten voor meer informatie over de CO₂-prestatieladder binnen LumiGuide. Hierin staan o.a. de doelstellingen die er zijn m.b.t. CO₂-reductie. Ook de zaken die daarvoor gedaan zijn komen hierin naar voren.

Alle CO₂-gegevens zijn in een applicatie van SmartTrackers ingevoerd. Daarmee kan heel eenvoudig een overzicht gemaakt worden van de trend zoals die nu is en een overzicht van de effecten van genomen maatregelen.

Voor niveau 3 (en hoger) nemen wij deel in een sectorinitiatief. LumiGuide heeft zich aangesloten bij het initiatief om de CO2 Managementsoftware te helpen optimaliseren. In 2019 heeft LUMIGUIDE zich aangesloten bij de Club van 49, een netwerk van bedrijven dat zich actief inzet om de emissie van broeikasgassen in 2030 met 49% te reduceren. Leden van de Club wisselen kennis en ervaringen uit en onderzoeken hoe deze 49% reductie tevens is door te vertalen in de bedrijfsketen.

Verder verwijzen wij u naar de site van de SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. O.a. de volgende stukken worden daar gepubliceerd:

  • Ketenanalyse
  • Deelname Initiatieven

Hier vindt u de relevante documenten die te maken hebben met onze CO2 reductie-inspanningen: